Obchodní podmínky | Online lékárna | Lékárna Magnolia

Obchodní podmínky

Doprava a platba

Obchodní podmínky

 • I. Základní ustanovení
 • II. Předmět kupní smlouvy
 • III. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy
 • IV. Cena zboží a platební podmínky
 • V. Způsob dodání a dodací podmínky
 • VI.  Práva z vadného plnění
 • VII. Odstoupení od smlouvy
 • VIII. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
 • IX. Ochrana osobních údajů
 • X. Závěrečná ustanovení

I. Základní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Primula Pharma s.r.o., se sídlem v Ostravě, PSČ 709 01, IČ: 277 90 363, DIČ CZ27790363, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě C 21884, číslo bankovního účtu:

123-9754980237/0100, kontaktní údaje: tel. 591 134 324, e-mail: magnolia2@outlook.cz (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese www.lekarna-magnolia.cz.

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „NOZ“) a Zákonem o léčivech č. 378/2007Sb. ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Odesláním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí zněním obchodních podmínek platným a účinným ke dni uzavření kupní smlouvy, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného.Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.6 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

II.  Předmět kupní smlouvy

2.1 Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“). Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3 Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Obrázky produktů obsažené v  internetové prezentaci jsou pouze ilustrativní, vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců není prodávající schopen garantovat stejný vzhled obalů objednaných produktů v okamžiku prodeje.

2.4 V případě léčiv mohou být předmětem zásilkového výdeje pouze léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci není vázán na lékařský předpis. Před použitím všech přípravků je kupující povinen pečlivě si přečíst příbalový leták, neboť prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití léčivého přípravku nebo doplňku stravy. Nesprávné použití je takové, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku, nebo doporučením lékaře či lékárníka.

2.5 Prodávající jako provozovatel tohoto internetového obchodu poskytuje telefonní linku uvedenou v kontaktních informacích e-shopu, obsluhovanou farmaceutem po vymezenou provozní dobu, která je určena zejména jako informační služba pro dotazy kupujících ohledně nabízeného zboží, objednávek zboží včetně řešení reklamací a rovněž slouží ke shromažďování a předávání informací o podezření na nežádoucí účinky či závady v jakosti léčivých přípravků dle § 85 odst. 2 písm. d) zákona o léčivech.

 

III. Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

3.1 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webových stránkách prodávajícího www.lekarna-magnolia.cz. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit / Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

3.2 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (př. náklady na internetové připojení apod.) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.3 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem odesláním „Potvrzení objednávky“ prodávajícím (stav „Objednávka je vyřizována“), zaslaného na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.4 Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně.

 

IV. Cena zboží a platební podmínky

4.1 Kupující obdrží zboží uvedené nabídce internetového obchodu prodávajícího za cenu platnou v okamžiku objednání. Dle níže uvedených podmínek může být cena zboží navýšena o náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (poštovné), které je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2 V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, potvrdí prodávající kupujícímu telefonicky či emailem cenu zboží a termín dodání.

4.3 Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby

Objednané zboží je možné zaplatit těmito způsoby:

 • Tabulka manipulačních poplatků při zasílání v rámci ČR:

  Typ platby Způsob doručení Manipulační poplatek vč. DPH
  (dopravné a balné)

  Hotově, plat.kartou nebo poukázkami -SODEXO, EDENRED, BENEFITY, BENEFIT PLUS, CAFETERIA, TICKET 

   

   

  Osobní vyzvednutí v lékárně  ZDARMA

  Platba na dobírku,

  Dobírka je 30 Kč

  Zásilkovna.cz výdejní místo

  do 5 kg

  Zásilkovna.cz výdejní místo

  více jak 5-10 kg

  Zásilkovna domů na adresu

  59,-Kč + 30 Kč

   

  139,-Kč + 30 Kč

   

  76,-Kč + 30 Kč

  Kurýrní služba PPL domů na adresu do 25 kg

  PPL - výdejní místo do 10kg

  90,-Kč + 30 Kč

   

  55,-Kč + 30 Kč

   

  Platba předem převodem,

  Variabilní symbol, je číslo objednávky

     

  do 5kg, rozměry zásilky musí být  součtem délky, šířky a výšky zásilky do 120 cm.

  Zásilkovna.cz výdejní místo 5-10 kg

  Zásilkovna.cz domů

   do 10 kg, PPL- výdejní místo

  59,-Kč

   

  139,-Kč

   

  76,-Kč

  55,-Kč


  • U zásilek zasílaných PPL o hmotnosti nad 10 kg a zároveň obsahujících sklo a také u zásilek o hmotnosti 25-50 Kg se manipulační poplatek zvyšuje o 150 Kč oproti výše uvedeným cenám.
  • U zásilek Zásilkovna.cz, při hmotnosti balíku nad 5 kg je cena poštovného 139,-Kč.
  • Poštovné a balné je zdarma u objednávek nad 2100 Kč zasílaných po celé ČR, nejedná-li se o nadměrně těžké či křehké zásilky (viz následující bod).
  • Zde uvedené ceny za dopravu se nevztahují na zásilky s hmotností nad 10 kilogramů obsahující více než polovinu hmotnosti v křehkém zboží (např. dětské příkrmy a jiné zboží balené ve skle) nebo zásilky s váhou 15 kg a více. v takovém případě je použita cena zohledňující zvýšené náklady na přepravu konkrétním dopravcem. U takovýchto objednávek naleznete u expedičních nákladů označení "nadměrná zásilka".

   

  • Cena na Slovensko je 149,-Kč, poštovné zdarma - od 3000Kč.

           Cenu mimo Slovenskou a Českou republiku řešíme individuálně.

  • Pro zahraniční klienty:
  • IBAN banky:CZ3901000000358086210207 a swift kód: KOMBCZPPXXX

!!!  POZOR !!! Výdejní místo Ludgeřovice - přijímáme u platby hotovost, poukázky, kartou. Můžete platit i platební branou Thepay předem. Zboží je vychystáno 2 x týdně na pobočce.

 

4.4 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.4), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.5 Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží bez předchozího upozornění. Speciální akce platí jen do vyprodání zásob, není-li u popisu zboží uvedeno jinak. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6 Faktura vystavená prodávajícím na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím po uhrazení ceny zboží je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení ceny zboží. Při bezhotovostní úhradě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn až připsáním celé částky na účet prodávajícího.

 

V. Způsob dodání a dodací podmínky

5.1 Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců). Stejně tak způsob platby za objednané zboží je možno zvolit na základě momentální nabídky prodávajícího.

Jednotlivé způsoby dodání zboží a platby za takové zboží zvolí kupující při samotném provádění objednávky výběrem z nabízených možností při on-line nákupu.

5.2 Zboží označené „pouze osobní odběr“” je možné převzít pouze osobně v provozovně prodávajícího. Toto zboží nelze zaslat zásilkovou službou.

5.3 Je-li předmětem objednávky zboží, které vyžaduje zvláštní režim při manipulaci nebo uchovávání (např. uchovávání v chladu), je možný pouze osobní odběr v provozovně prodávajícího. Toto zboží nelze zaslat zásilkovou službou.

5.4 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.5 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.7 Informace o výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží (poštovné) platí pouze pro doručování zboží v rámci České republiky. Při doručení do zahraničí budou dodací podmínky (dopravné, balné) sjednány individuálně dohodou smluvních stran.

5.8 Expedice zboží, které je skladem, na dobírku či k osobnímu odběru budou realizovány do 24 hodin od přijetí objednávky a do této doby předány přepravní společnosti. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek zasíláme následující pracovní den.  Není-li zboží na skladě, objednávku odesíláme v den doručení dodavatelem. Objednávky jsou expedovány v pořadí, ve kterém došly.

5.9. Léčivé přípravky budou odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě 48 pracovních hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě 3 pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat.

 5.10 Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalů, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky, svědčí-li porušení obalů o neoprávněném vniknutí do zásilky.Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na  linku prodávajícího (v uvedenou pracovní dobu lékárny zajišťující zásilkový výdej) nebo emailem na adresu lekarna@lekarna-magnolia.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu.Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem kupujícího v dokladech dopravce, na případnépozdějšíreklamace z důvodu neúplnosti nebo porušení obalu zásilky nelze brát zřetel.

 VI. Práva z vadného plnění

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

6.2  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4  Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

6.6 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. K reklamaci je nutné předložit doklad(popř. kopii dokladu) o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány.Zjistí-li tedy kupující vady zboží, musí tyto skutečnosti sdělit prodávajícímu písemně (dopis – nikoli na dobírku!, email: magnolia2@outlook.cz), telefonicky nebo i osobně, a to bez zbytečného odkladu.Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.7 U oprávněné reklamace registrovaných léčivých přípravků má kupující nárok na náhradu nákladů spojených s reklamací v nutné výši. U reklamace neoprávněné má na totéž nárok prodávající.

 VII. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

7.1 Kupující, který je spotřebitelem (dále jen „kupující“), je v souladu s § 1829 a násl. NOZ oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Lhůta dle tohoto odstavce se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení o odstoupení od smlouvy na adresu provozovny či sídla prodávajícího.

7.2 Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující odešle e-mail na adresu: magnolia2@outlook.cz s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, číslo [číslo objednávky] a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požaduje spotřebitel vrácení peněz na účet, uvede číslo bankovního spojení)" a dále uvede datum, jméno, příjmení a adresu kupujícího.

7.3 V případě uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen zaslat (ne na dobírku!) nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odstoupení veškeré zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující hradí náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.  Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 
7.4 Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 NOZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží (a) upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, (b) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,(c) v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.
 
7.5 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
7.6 V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup. 
 
7.7 Kupující bere na vědomí skutečnost, že je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 1829 NOZ, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnutý dárek, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.

 VIII. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

            
8.1 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává  nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a navrhnout mu další postup (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

8.2 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn do 5 pracovních dnů od nepřevzetí zásilky nebo neuhrazení platby převodem, od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, byla-li již uhrazena, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nedohodnou-li se v konkrétním případě jinak.

 Vrácení peněžní částky-úhrady přeplatku

8.3. Úhrada za vrácené již zaplacené zboží ( dobírku), případně přeplatek u výměny nebo nekompletně vyřízené objednávky, je v případě nákupu na internetové prodejně vrácena nasledujícím způsobem:

- v případě platby dobírkou při převzetí zboží, je přeplatek vrácen na bankovní účet zákazníka, který odesílateli zašle vrácené zboží a dodá číslo svého bankovního účtu mailem na e-mail: magnolia2@outlook.cz a to bez zbytečného odkladu.

- v případě převodem, je vrácena částka přes platební terminál thepay zpátky a to bez zbytečného odkladu.

IX. Ochrana osobních údajů

9.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, IČ, DIČ, telefonní číslo, adresa elektronické pošty (dále společně jako „osobní údaje“).

9.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, a to až do doby, než písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Kromě osob dopravujících zboží a kromě případné zákonné povinnosti poskytnutí osobních údajů nebudou osobní údaje kupujícího bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám.

9.4 Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

9.5 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně poskytnutých údajů.

Účelem tohoto Dokumentu Ochrana osobních údajů v e-shopu Lékárna Magnolia (dále jen „správce“), při provozování e-shopu Lékárna Magnolia umístěného na stránkách www.lekarna-magnolia.cz (dále jen ,, e-shop").

Správce určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů v e-shopu.

Mimo provozování e-shopu správce provozuje též lékárnu Magnolia.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:
- jméno a příjmení
- adresa bydliště,
- identifikační číslo, daňové identifikační číslo
- adresa elektronické pošty
- telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Od obchodní/marketingové komunikace se může zákazník kdykoliv odhlásit skrze email: magnolia2@outlook.cz.
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.


Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


K ochraně poskytnutých osobních údajů přistupuje správce s vysokou pečlivostí. Osobní údaje jsou správcem zpracovávány transparentně a v souladu s příslušnou účinnou právní úpravou.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5let od okamžiku jejich poskytnutí. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
Správce zásadně shromažďuje jen ty osobní údaje, které skutečně potřebuje ke stanovenému účelu. Správce vše činí tak, aby průběžně hodnotil zpracování, ať již z hlediska náležitého zabezpečení, minimalizace osobních údajů, tak i z hlediska transparentnosti, korektnosti a zákonnosti. Správce dodržuje zásadu odpovědnosti, integrity, důvěrnosti, přesnosti a omezení uložení.


Správce při provozování e-shopu nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, jimiž jsou údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu, sexuálním životě či sexuální orientaci subjektu. V rámci provozování e-shopu jsou sice zpracovávány mimo jiné i údaje o léčivých přípravcích, zdravotnických prostředcích a potravinách pro zvláštní lékařské účely (společně dále jen „přípravek“), které si zákazník objednal, tyto údaje však nevypovídají o zdravotním stavu zákazníka, protože správcem není zjišťováno, pro koho je daný přípravek určen a ani k takovému zjištění nelze při zpracování údajů pro daný účel dojít. Pokud například zákazník objedná v e-shopu přípravek, který je určen pro jeho rodinného příslušníka, objednávka bude správcem zaznamenána s údaji zákazníka, který ji učinil, tato skutečnost nicméně nevypovídá o zdravotním stavu tohoto zákazníka.

Zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění některých činností zpracovávány také Zpracovateli osobních údajů, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, kterými jsou:
- PPL Parcel Shop - přepravní služby, doručování zásilek
- Zásilkovna, s.r.o. Balíkové služby, doručování zásilek
- Heureka Shopping s.r.o., - služby zjišťování spokojenosti zákazníků „Ověřeno zákazníky“ a zprostředkovatel prodejů
- ADVIN base s.r.o.,  - poskytovatelé IT služeb pro náš e-shop;

Správce:

ADVIN base s.r.o.
Stupkova 18
779 00 Olomouc
Mobil: +420 723 984 797
e-mail: podpora@advin.cz

X. Závěrečná ustanovení

10.1 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: magnolia2@outlook.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů podle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:
Prodávající tímto informuje spotřebitele, že subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem v Praze 2, Štěpánská 567/15,
PSČ 120 00, www.coi.cz.
Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy s výjimkou smluv uzavřených v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče, včetně předepisování, vydávání a poskytování léčivých přípravků a zdravotnických prostředků.

10.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.3 Prodávající je ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ ve vztahu ke kupujícímu vázán Etickým kodexem české lékárnické komory.

10.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.5 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 5.11.2023

nahoru

Doprava a platba

 1. Osobní odběr - Lékárna Magnolia, Ostrava - Hotově 0,- Kč
  • Cena za dopravu je 0,- Kč
  • Cena za platbu je 0,- Kč
  • Zboží lze osobně převzít na adrese:
  • 28. října 2658/155, 70901 Ostrava
  • DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude k odběru připravené!!!
  • Osobní odběr na naší pobočce.
 2. Osobní odběr - Lékárna Magnolia, Ostrava - Platební brána ThePay 0,- Kč
  • Cena za dopravu je 0,- Kč
  • Cena za platbu je 0,- Kč
  • Zboží lze osobně převzít na adrese:
  • 28. října 2658/155, 70901 Ostrava
  • DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude k odběru připravené!!!
  • Osobní odběr na naší pobočce.
 3. Osobní odběr - Lékárna Magnolia, Ludgeřovice - Hotově 0,- Kč
  • Cena za dopravu je 0,- Kč
  • Cena za platbu je 0,- Kč
  • Zboží lze osobně převzít na adrese:
  • Hlučínská 183/126, 74714 Ludgeřovice
  • DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude k odběru připravené!!!
  • Osobní odběr na naší pobočce.
 4. Osobní odběr - Lékárna Magnolia, Ludgeřovice - Platební brána ThePay 0,- Kč
  • Cena za dopravu je 0,- Kč
  • Cena za platbu je 0,- Kč
  • Zboží lze osobně převzít na adrese:
  • Hlučínská 183/126, 74714 Ludgeřovice
  • DŮLEŽITÉ: Při osobním odběru vždy vyčkejte na zaslání potvrzujícího e-mailu o tom, že je Vaše zboží připraveno k vyzvednutí, jinak je možné, že zboží nebude k odběru připravené!!!
  • Osobní odběr na naší pobočce.
 5. PPL smart - Výdejní místo - Dobírka 85,- Kč
  • Doprava se neúčtuje při objednávce nad 2 100,- Kč
  • Cena za dopravu je 55,- Kč
  • Cena za platbu je 30,- Kč
  • Cena poštovného a balného je uvedena do hmotnosti 10 kg
 6. PPL smart - Výdejní místo - Platba předem převodem 55,- Kč
  • Doprava se neúčtuje při objednávce nad 2 100,- Kč
  • Cena za dopravu je 55,- Kč
  • Cena za platbu je 0,- Kč
  • Cena poštovného a balného je uvedena do hmotnosti 10 kg
 7. PPL smart - Výdejní místo - Platební brána ThePay 55,- Kč
  • Doprava se neúčtuje při objednávce nad 2 100,- Kč
  • Cena za dopravu je 55,- Kč
  • Cena za platbu je 0,- Kč
  • Cena poštovného a balného je uvedena do hmotnosti 10 kg
 8. PPL zásilková služba - Dobírka 120,- Kč
  • Doprava se neúčtuje při objednávce nad 2 100,- Kč
  • Cena za dopravu je 90,- Kč
  • Cena za platbu je 30,- Kč
  • Cena poštovného a balného je uvedena do hmotnosti 25 kg.
 9. PPL zásilková služba - Platba předem převodem 90,- Kč
  • Doprava se neúčtuje při objednávce nad 2 100,- Kč
  • Cena za dopravu je 90,- Kč
  • Cena za platbu je 0,- Kč
  • Cena poštovného a balného je uvedena do hmotnosti 25 kg.
 10. PPL zásilková služba - Platební brána ThePay 90,- Kč
  • Doprava se neúčtuje při objednávce nad 2 100,- Kč
  • Cena za dopravu je 90,- Kč
  • Cena za platbu je 0,- Kč
  • Cena poštovného a balného je uvedena do hmotnosti 25 kg.
 11. PPL zásilková služba na Slovensko - Dobírka 179,- Kč
  • Doprava se neúčtuje při objednávce nad 3 000,- Kč
  • Cena za dopravu je 149,- Kč
  • Cena za platbu je 30,- Kč
  • Cena poštovného a balného je uvedena do hmotnosti 15 kg
 12. PPL zásilková služba na Slovensko - Platba předem převodem 149,- Kč
  • Doprava se neúčtuje při objednávce nad 3 000,- Kč
  • Cena za dopravu je 149,- Kč
  • Cena za platbu je 0,- Kč
  • Cena poštovného a balného je uvedena do hmotnosti 15 kg
 13. PPL zásilková služba na Slovensko - Platební brána ThePay 149,- Kč
  • Doprava se neúčtuje při objednávce nad 3 000,- Kč
  • Cena za dopravu je 149,- Kč
  • Cena za platbu je 0,- Kč
  • Cena poštovného a balného je uvedena do hmotnosti 15 kg
 14. Zásilkovna - výdejní místo - Dobírka 89,- Kč
  • Doprava se neúčtuje při objednávce nad 2 100,- Kč
  • Cena za dopravu je 59,- Kč
  • Cena za platbu je 30,- Kč
  • Cena poštovného a balného je uvedena do hmotnosti 5 kg.
 15. Zásilkovna - výdejní místo - Platba předem převodem 59,- Kč
  • Doprava se neúčtuje při objednávce nad 2 100,- Kč
  • Cena za dopravu je 59,- Kč
  • Cena za platbu je 0,- Kč
  • Cena poštovného a balného je uvedena do hmotnosti 5 kg.
 16. Zásilkovna - výdejní místo - Platební brána ThePay 59,- Kč
  • Doprava se neúčtuje při objednávce nad 2 100,- Kč
  • Cena za dopravu je 59,- Kč
  • Cena za platbu je 0,- Kč
  • Cena poštovného a balného je uvedena do hmotnosti 5 kg.
 17. Zásilkovna - domů na adresu - Dobírka 106,- Kč
  • Doprava se neúčtuje při objednávce nad 2 100,- Kč
  • Cena za dopravu je 76,- Kč
  • Cena za platbu je 30,- Kč
  • Cena poštovného a balného je uvedena do hmotnosti 10 kg
 18. Zásilkovna - domů na adresu - Platba předem převodem 76,- Kč
  • Doprava se neúčtuje při objednávce nad 2 100,- Kč
  • Cena za dopravu je 76,- Kč
  • Cena za platbu je 0,- Kč
  • Cena poštovného a balného je uvedena do hmotnosti 10 kg
 19. Zásilkovna - domů na adresu - Platební brána ThePay 76,- Kč
  • Doprava se neúčtuje při objednávce nad 2 100,- Kč
  • Cena za dopravu je 76,- Kč
  • Cena za platbu je 0,- Kč
  • Cena poštovného a balného je uvedena do hmotnosti 10 kg

nahoru

KONZULTACE

Havlikova

Konzultace ohledně Vašich objednávek

Mgr. Daniela Havlíková | telefon: 591 134 324 | k dispozici Po - Pá 7:30 - 15:00
 • Ráda Vám poradím a pomůžu při problémech s výběrem zboží nebo při reklamacích.
 • Potřebujete odbornou konzultaci? Napište a volejte také.

Aktuální novinky

Očista organizmu, máme pro Vás dobrý tip..

Očista organizmu, máme pro Vás dobrý tip..

Zaujal mne přípravek od firmy Nutrivi Detox UP, koktej na očistu organizmu.

Zajímavost - Histamínová intolerance

Zajímavost - Histamínová intolerance

Je to abnormální reakce těla na látku tělu vlastní - Histamin. Nemoc má zkratku HIT.

Novinka od Nutrivi by Larens

Novinka od Nutrivi by Larens

Triphala a synbiotika...

Očista a hubnutí

Máme po svátcích, všichni potřebujeme znovu obnovit naši vnitřní rovnováhu...V lékárně by jsme doporučili přípravky s obsahem výtežku z Ostropestřce marianského, rostliny, která obsahuje účinnou látku silymarin